Ładowanie...

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE

Zmieniaj z nami Słupsk na lepsze! Co robimy?
Zobacz!

Ogólnopolski monitoring regulaminów kąpielisk

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE rozpoczyna projekt „Ogólnopolski monitoring regulaminów kąpielisk”. Zapraszamy do współpracy uczelnie, szkoły ponadpodstawowe, studentów prawa i administracji, uczniów szkół ponadpodstawowych, a także inne osoby zainteresowane tematyką samorządową.

Projekt kierowany jest do studentów prawa administracyjnego oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy stworzą 30 zespołów mieszanych (uczeń szkoły ponadpodstawowej oraz student). Zespoły przebadają 2477 gmin w Polsce pod kątem występowania kąpielisk, następnie sprawdzą zapisy regulaminów pod kątem zgodności z aktami prawa powszechnie obowiązującego.

O projekcie: Zadaniem zespołów będzie doprowadzenie do podjęcia stosownych działań legislacyjnych w celu wyeliminowania z obrotu prawnego niezgodnych z prawem regulacji prawa miejscowego. Ostatnim etapem będzie monitoring regulaminów po zmianach oraz sporządzenie raportu z monitoringu. Planowana jest również organizacja konferencji.

Uczestnicy projektu poznają narzędzia partycypacji, dowiedzą jak korzystać z uprawnień wynikających ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego: nauczą się pisać pisma procesowe, pisać wnioski na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tworzyć petycje, itp. Spotkają się również z instytucją skargi, zaskarżeniem decyzji administracyjnych oraz aktów prawa lokalnego. Studenci i uczniowie dowiedzą się jak można współzarządzać gminą nie będąc we władzach samorządowych.

Studenci mogą realizować projekt w ramach obowiązkowych praktyk studenckich.

Prezentacja projektu: do pobrania

Forma pracy: online, praca zdalna zespołów.

Nabór: trwa do 10 listopada 2022 r. Stowarzyszenie zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku dużej ilości chętnych.
Formularz zgłoszeniowy: link do formularza

Kontakt w sprawie projektu: Robert Chomicki, r.chomicki@inspiruj.org, tel. 693 004 101


Projekt realizowany jest ze środków własnych stowarzyszenia, pochodzących z darowizn i środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.