Ładowanie...

Strona w trakcie przebudowy

Po aktualności zapraszamy tymczasowo na naszą stronę na Faceboku
Zobacz!

Realizacje projektowe 2019

W 2019 roku w ramach dwóch projektów infrastrukturalno – społecznych realizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE na obszarze rewitalizacji, na wniosek mieszkańców zostaną zrealizowane następujące działania:

Jasna strona mocy – działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez wykonywanie instalacji elektrycznych oświetleniowych:

 1. Podwórko na ul. Sobieskiego – 3 punkty świetlne
 2. Teren zielony na ul. Lutosławskiego – 5 punktów świetlnych
 3. Teren zielony na ul. Mostnika – 2 punkty świetlne
 4. Podwórko na ul. Wyspiańskiego – 1 punkt świetlny
 5. ul. Przechodnia – 1 punkt świetlny

Miasto bez barier – w ramach projektu realizowane są działania, które niwelują drobne bariery architektoniczne (m.in. obniżenie krawężnika, montaż barierki/poręczy itp.):

 1. ul. Wyspiańskiego – montaż 2 poręczy
 2. ul. Sobieskiego – montaż 6 poręczy
 3. ul. Lelewela 36 – montaż poręczy, instalacja 1 punktu świetlnego
 4. ul. Lelewela 37 – montaż poręczy, instalacja 1 punktu świetlnego
 5. ul. Lelewela 38 – montaż poręczy, instalacja 1 punktu świetlnego
 6. ul. Przechodnia – wyrównanie poziomu, uzupełnienie kostki brukowej

Zgłaszanie wniosków przez mieszkańców na rok 2020: nabór ciągły
Wnioski i szczegółowe informacje na stronie internetowej
Oświetlenie: tutaj
Bariery architektoniczne: tutaj
lub pod numerem telefonu: 59 723 51 20

Zadanie jest częścią programu: Instrument elastyczności realizowanego przez Miasto Słupsk w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Słupska.