Ładowanie...

Strona w trakcie przebudowy

Po aktualności zapraszamy tymczasowo na naszą stronę na Faceboku
Zobacz!

Spotkanie w sprawie renowacji Pomnika Powstańców Warszawy

Już w najbliższy czwartek, 09.01.2020 r., w sali 110 Urzędu Miejskiego, o godz. 15:30, odbędzie spotkanie w sprawie pomnika Powstańców Warszawy – na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych losem pomnika.
Stan pomnika, pomimo jego renowacji w listopadzie 2015 roku (4 lata) wskazuje na natychmiastową potrzebę jego renowacji – opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców miasta.
W spotkaniu zapowiedzieli swój udział Pani Prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka, przedstawiciele Rady Miasta (8 radnych), Pani Krystyna Mazurkiewicz-Palacz – Kierownik Słupskiej Delegatury WUOZ, Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego, Zarząd Infrastruktury Miejskiej oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich.

O historii pomnika opowie znany słupski historyk Tomasz Urbaniak
Spotkanie poprowadzi Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE

Spotkanie ma na celu wypracowanie ostatecznej formy planu renowacji oraz zbudowanie zespołu roboczego, którego zadaniem będzie opracowanie pełnego wniosku, który zostanie złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W ramach konkursu urząd dofinansowuje upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Jak już wspominaliśmy, w roku 2015 pomnik przeszedł renowację. Pełna informacja o tym, co zostało wykonane – DOKUMENTACJA

Zdjęcia przedstawiające obecny stan pomnika:

Spotkanie odbędzie się w ramach Akcji „Masz Głos” prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego