Ładowanie...

Strona w trakcie przebudowy

Po aktualności zapraszamy tymczasowo na naszą stronę na Faceboku
Zobacz!

Realizacje projektowe w 2020 roku – doświetlanie

W 2020 roku w ramach projektu Jasna strona mocy – działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez wykonywanie instalacji elektrycznych oświetleniowych  realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE na obszarze rewitalizacji, na wniosek mieszkańców zostały zrealizowane następujące działania:

  1. Podwórko na ul. Piotra Skargi – 3 punkty świetlne (2 wnioski)
  2. Przejście przy ul. Kilińskiego  – 2 punkty świetlne (1 wniosek)
  3. Podwórko na ul. Sygietyńskiego – 1 punkt świetlny (1 wniosek)
  4. Podwórko na ul. Wileńskiej 15 – 1 punkt świetlny (1 wniosek)
  5. Podwórko na ul. Wileńskiej 19 – 2 punkty świetlne (2 wnioski)

Zadanie jest częścią programu: Instrument elastyczności realizowanego przez Miasto Słupsk w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Słupska.