Rozlicz z nami swój PIT

 

   Jesteśmy w okresie rozliczania podatku dochodowego za przychody uzyskane w 2017 roku. Najłatwiejszą formą rozliczenia PIT w 2018 roku jest program do wypełniania zeznania PIT – >>>sprawdź tutaj<<< Potrzebujesz pomocy?
Przyjdź do nas! My zrobimy Ci kawę. Zanim ją dopijesz, my rozliczymy Twój PIT!
Nie oddawaj całego podatku fiskusowi! Zostaw 1% na działalność Organizacji Pożytku Publicznego!
 
 
Najważniejsze informacje:
 
Deklarację PIT w roku 2018 składać należy pamiętając o kilku podstawowych zasadach:
 
– Wykazujemy w niej wyłącznie przychody za 2017 r., a nie za lata wcześniejsze lub późniejsze
– Dla ustalenia daty uzyskania przychodów liczy się dzień, w którym co do zasady otrzymano lub postawiono do dyspozycji dane przychody,
– Koszty uzyskania przychodu nie zawsze rozliczane są w tym samym roku, co przychód; w efekcie może być tak, że przychód rozlicza się osobno w jednym roku, a w innym roku – koszty tego przychodu dotyczące (dotyczy to m.in. przychodów z kapitałów pieniężnych – giełdy),
– Dla kosztów autorskich po raz ostatni stosować należy obniżony limit 42764 zł ich wartości; od roku 2018 (dla deklaracji składanej w 2019 r.) zastosowanie znajdzie limit 85,528 zł kosztów autorskich,
– Zastosować można korzystniejsze, zmienione zasady rozliczania ulgi dla krwiodawców oraz ulgi rehabilitacyjnej,
– W przypadku, gdy podatnik posiada stratę podatkową z roku 2017 lub lat wcześniejszych – należy ją rozliczać wyłącznie w ramach wykazanego źródła (np. strata z giełdy – z dochodem z giełdy),
– Nie można zastosować oświadczenia PIT-12, w efekcie czego pracodawca nie ma możliwości rozliczania PIT za pracownika (druk PIT-40 nie występuje),
– Należy stosować deklaracje podatkowe aktualne w roku 2018 – nie należy sporządzać rozliczenia PIT na drukach w wersjach z lat poprzednich.
 
W zeznaniu za 2017 r. obowiązuje zmieniona skala podatkowa zgodnie z jej zastosowaniem podatek wynosi:
– do kwoty podstawy 85.528,00 zł podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek
– powyżej kwoty podstawy 85.528,00 zł podatek wynosi 15.395,04 zł plus 32% nadwyżki minus kwota zmniejszająca podatek
 
Terminy składania Deklaracji PIT w 2018 r:
 
do 31 stycznia 2018 r. :
PIT-16A (karta)
PIT-19A (duchowni)
PIT-28 (ryczałt)
 
28 lutego 2018 r. :
PIT-40A (ZUS za świadczeniobiorcę)
 
30 kwietnia 2018 r.:
PIT-36 (działalność)
PIT-36L (liniowy)
PIT-37 (praca)
PIT-38 (giełda)
PIT-39 (nieruchomości)