Nie w pełni sprawna przestrzeń

drugi-3Zapraszamy na spotkania w ramach projektu „Nie w pełni sprawna przestrzeń”.

Celem projektu jest pobudzanie aktywności i zwiększanie umiejętności rzeczniczych, w taki sposób, aby mieszkańcy i mieszkanki miasta mogli wpływać na zmiany swojego otoczenia bez względu na niepełnosprawność czy sytuację materialną.

Projekt przewiduje dwa spotkania szkoleniowe, dwa spacery badawcze oraz spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych podsumowujące pracę uczestników projektu wraz z przedstawieniem rekomendacji.

Spacery badawcze: 9.11 oraz 14.11
Spotkania szkoleniowe: 9.11 oraz 15.11

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:
Katarzyna Gajda, k.gajda@inspiruj.org, 59 723 51 20

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska w ramach konkursu Granty dla słupskich NGO.
Operator: Centrum Inicjatyw Obywatelskich