Pierwsze wnioski i odpowiedzi w spółkach

W ramach projektu Monitoringu Spółek Komunalnych będziemy sprawdzać jakie są zasady funkcjonowania dwóch spółek miejskich –
Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji, w kilku obszarach:
watch-1_t11) Polityka gminy wobec spółek komunalnych
2) Procedury doboru członków organów spółek
3) Wynagrodzenie w spółkach
4) Przejrzystość działania spółek

15 września wysłaliśmy zapytanie do obu spółek w związku z aktem założycielskim, kapitałem spółek oraz sprawozdaniami zarządu. Odpowiedzi otrzymaliśmy od obu spółek.
1) Akty założycielskie:
STBS: Tekst jednolity aktu założycielskiego Słupskiego TBS
MZK: Tekst jednolity aktu

2) Kapitały spółek:
STBS: od 2008 r. – 17.335,500 zł (19 razy podwyższany)
MZK: 17.173.000,00 zł (7 razy podwyższany)

3) Sprawozdania z pracy Zarządów za 2014 rok:
STBS: Sprawozdanie Zarządu STBS 2014 r
MZK: Sprawozdanie za 2014 rok