Informacja

W związku z artykułem „Słupskie lodowisko w kolorze Indygo”, który ukazał się dziś w Głosie Pomorza (wydanie 17.12.2015 r., nr 294 (2716) informujemy iż, Stowarzyszenie nie zajmuje się prowadzeniem lodowiska. Pan Jacek Szuba nie reprezentuje również naszego stowarzyszenia, tylko Fundację Indygo, z którą współpracowaliśmy przy inscenizacji wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie przypominamy sobie, aby w stowarzyszeniu nastąpiły jakieś zmiany personalne, bądź zmienilibyśmy profil działalności :) Drogie media –  więcej rzetelności! Zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej bądź do lektury KRS.