Ładowanie...

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE

Zmieniaj z nami Słupsk na lepsze! Co robimy?
Zobacz!

Park zmieni swój wygląd!

planW ubiegłym tygodniu ukazały się dwie informacje dotyczące planowanych prac w parku Powstańców Warszawskich. Postaramy się pokrótce opisać czego dotyczą:

1) Projekt Zagospodarowania Bulwarów:
W ubiegłym tygodniu ukazała się informacja o zapytaniu ofertowym na wykonanie dokumentacji w ramach prac nad bulwarami (ZIM przetarg). Zapytanie podzielone jest na dwie części. Część druga dotyczy parku i okolic. Zawarta w nim była informacja o oświetleniu w parku. Znalazły się tam konserwatorskie wytyczne dot. wyglądu lamp, które “(…) wyglądem winny nawiązywać do charakteru XIX-wiecznego założenia. Nie wprowadzać stylizowanych lamp miejskich”. Oświetlony zostałby również pomnik, “(…)system oświetlenia tego miejsca wymaga indywidualnego podejścia, odstającego od głównych wytycznych projektowych”. Kwestia oświetlenia jest drażliwą. Przy okazji pierwszych prac renowacyjnych i pomimo wielu pism i próśb nie udało się Energa Operator SA doprowadzić oświetlenia do porządku aż do dnia dzisiejszego  (są prowizorki podłączone na taśmę izolacyjną, lamy stoją na środku alejek, brakuje oświetlenia centralnej części parku).  Jak się okazuje oświetlenie przy projekcie na Bulwary to tylko kwestia doprojektowania a nie wyczerpanie projektu zagospodarowania. Zmienić mają się również ulice Armii Krajowej, Szarych Szeregów, jak i całe bulwary. O wyglądzie samych bulwarów i przebudowy wyżej wymienionych ulic napiszemy wkrótce.

2) Projekt zagospodarowania paku:
Projekt pn. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej MOF Słupska poprzez zagospodarowania terenów zieleni otaczających pierścieniem obszar starego miasta w Słupsku, stanowiących miejskie planty, obejmujący Plac Powstańców
Warszawskich.  Jak możemy wyczytać w koncepcji zagospodarowania,  przyjęto następujące rozwiązania projektowe:
”1) zachowano osiowy charakter oraz geometryczny podział przestrzeni placu;
 2) zachowano istniejący podział terenu na dwie strefy: rekreacyjną -centralną oraz ekspozycyjną – od strony południowej przed pomnikiem;
3) odtworzono plac zabaw dla dzieci w miejscu pierwotnej lokalizacji;
4) zaprojektowano teren rekreacyjny dla osób dorosłych i młodzieży w postaci siłowni plenerowej z lokalizacją uwzględniającą osiowy układ terenu;
5)  odtworzono fontannę na placu centralnym w miejscu pierwotnej lokalizacji;
6) przewidziano remont placu przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich z wykorzystaniem istniejących materiałów nawierzchniowych, a także zaprojektowano kamienną płytę do składania kwiatów;
 7) zaprojektowano iluminację przed pomnikiem w postaci lamp nawierzchniowych i reflektorów umieszczonych na istniejących latarniach;
8)  zaproponowano wyposażenie obiektu w elementy małej architektury korespondujące z charakterem terenu oraz harmonijnie dopasowane.
9)  przewidziano dosadzenia drzew w istniejących szpalerach obwodowych;
10) zaprojektowano zieleń urozmaiconą gatunkowo ze szczególnym uwzględnieniem grup krzewów;
Projektowana zieleń nawiązuje do charakteru obiektu. Są to przede wszystkim niskie krzewy
urozmaicone kolorystycznie i gatunkowo. Na obwodzie parku doprojektowano szpalery drzew. Przed
pomnikiem przewidziano rabaty na rośliny sezonowe (z obsadą dwuzmianową).

Pełny dokument: plan.pdf

Plan: rys-nr-1-projekt-zagospodarowania-terenu-pl-powstancow-warszawskich-slupsk


Według informacji zawartych na stronie Urzędu Miasta, po otrzymaniu dofinansowania (90% finansowania ze środków zewnętrznych) prace mają rozpocząć się w IV kwartale 2017 roku. Pozostaje nam zatem czekać na konsultacje społeczne i pozostałe informacje, szczególnie obszarów nienegocjowalnych. Według najnowszych informacji: siłownia ma być zredukowana a zabawki na plac zabaw dobrane indywidualnie.

Używając tej strony wyrażasz zgodę na stosowaną przez nas politykę RODO i Cookies Nasza polityka

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close