3 października 2017

Darowizny finansowe

Realizując działania obywatelskie potrzebujemy Waszego wsparcia finansowego.
Codzienne utrzymanie biura (m.in. prąd elektryczny, woda, wywóz nieczystości i odpadów itp.), a także podstawowe usługi i materiały (m.in. internet, ogrzewanie,  papier ksero, itp) generują miesięczne koszty, na które nie pozyskujemy bezpośrednio środków. Dodatkowo mamy wiele działań, które realizując nie pobieramy opłat od odbiorców, mimo, że one również nas kosztują (koszty ekspertów, specjalistów, materiały szkoleniowe).

Dlatego przekazując nawet drobny datek wspomagasz pracę stowarzyszenia.
Kliknij wybraną kwotę i przekaż nam darowiznę. Pamiętaj, że darowiznę możesz odliczyć od swojego podatku!

Podane działania są oczywiście tylko wycinkiem naszej działalności, dlatego warto wspierać całą naszą działalność statutową.

Warto również ustawić zlecenie stałe i zostać naszym stałym darczyńcą. Każda kwota wspiera nasze działania obywatelskie, w tym monitoring słupskiego samorządu.

Korzystaj z informacji, co szykuje Ci samorząd. My tą pracę wykonujemy właśnie dla Ciebie!