Droga Ewakuacyjna

de_t1Premiera spektaklu humorystycznego, zupełnie innego niż dotychczasowe realizacje Teatru. Pretekstem do napisania scenariusza był prymitywny, rubaszny żart, który autor wykorzystał do opowiedzenia ciekawej historii!! „Droga Ewakuacyjna” Marka Nowaka laureata 3. Ogólnopolskiego Konkursu na Sztukę Współczesną !

27.05.2011 godz. 19:00, Klub Garnizonowy w Słupsku

„Droga Ewakuacyjna” jest balansem między absurdem a humorem. Chociaż absurd posiada autonomiczną śmieszność – samą w sobie, szczególnie wtedy, gdy podejść do niego ze śmiertelną powagą. Koło zielonego człowieczka przechodziłem codziennie przez wiele lat. Któregoś dnia pomyślałem, jakby połączyć go z losami ludzi, którym o coś się rozchodzi i żeby było śmiesznie…Bo zawsze daje się usłyszeć chichot sił sprawczych – sytuacyjnie. Taka widocznie cech świata”.
Marek Nowak (autor)