Miejskie planszówki – kolejne spotkanie

untitled-designZapraszamy na kolejne rozgrywki planszowe z dwoma grami: Rozegraj miasto i zagraj w miasto już 30 marca od godz. 18.00 w Domu Sąsiedzkim na ul. Partyzantów 33
/ obowiązują zapisy!

Zapraszamy młodzież i dorosłych na dziewiąte spotkanie z planszówkami. Do wyboru będą dwie gry: „Rozegraj Miasto”, które dotyczy konsultacji społecznych oraz „Zagraj w miasto” związane z racjonalnym zarządzaniem budżetem miasta. Będzie można wcielić się w rolę prezydenta miasta, mieszkańca, miłośnika ekologii, biznesmena i wspólnie stworzyć przyjazne miasto. To od graczy będzie zależało, czy wesprą instytucje kultury, szkoły czy postawią na turystykę lub promocję miasta. Gracze dowiadują się, w jaki sposób podejmować współpracę z władzami oraz innymi uczestnikami życia publicznego, a także zyskują wiedzę na temat zasad owocnej dyskusji, formułowania skutecznych argumentów i wyrażania ich na forum.

1) Gra „Rozegraj miasto”
Głównym założeniem twórców gry „Rozegraj Miasto” jest przekazanie podstawowych informacji o konsultacjach społecznych a także zachęcenie do uczestniczenia w procesach konsultacyjnych związanych ze sprawami ważnymi dla mieszkańców miast. Gracze wcielają się w przedstawicieli różnych grup interesów, ucząc się negocjowania swoich stanowisk i osiągania optymalnego dla wszystkich stron rozwiązania. Dowiadują się, w jaki sposób podejmować współpracę z władzami oraz innymi uczestnikami życia publicznego, a także zyskują wiedzę na temat zasad owocnej dyskusji, formułowania skutecznych argumentów i wyrażania ich na forum.

2) Gra „Zagraj w miasto”
Jest wzorowana na grze Eurobiznes, jednak odzwierciedla wydatki i wpływy miasta/gminy. Pola planszy przedstawiają instytucje będące jednostkami utrzymywanymi z budżetu miasta: przedszkola, szkoły, szpitale, urzędy, muzea, parki, ulice, służby porządkowe czy pomoc społeczna. Zadaniem uczestników gry jest racjonalne wykorzystywanie środków miasta oraz zdobywanie poparcia wśród mieszkańców.