Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie z zakresu prawa i dostępu do informacji publicznej. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 7 lutego 2017, w godz. 11:00 – 14:00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (Niedziałkowskiego 6). Spotkanie poprowadzi Szymon Osowski – prawnik i prezes  Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

W ramach spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: kto i kiedy może zażądać od nas dostępu do informacji publicznej, w jakim zakresie nasza działalność podlega pod dostęp do informacji publicznej, w jakiej formie i w jakim trybie powinniśmy odpowiedzieć, czym jest informacja  przetworzona i czy może być formą ograniczenia informacji publicznej. Porozmawiamy również, czy warto mieć Biuletyn Informacji Publicznej. Na te i inne pytania odpowiemy już 7 lutego.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje.

Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE i Stowarzyszenie POLITES w ramach akcji Fundacji Batorego -„Masz Głos”.